Vår Meny

Priser gjelder for servering i vår restaurant. Se egne priser for Take Away.
Du er hjertelig velkommen!